Op zondagmorgen 16 oktober ging Pastor Nelleke Berntsen uit Leeuwarden voor in de kerkdienst te Wirdum.

We lazen uit Genesis 3 vers 16 tot 19. De eerst zonde is begaan en hier wordt o.a. aangegeven dat wij vanaf nu in het zweet des aanschijns ons brood zullen eten. De evangelielezing kwam uit Johannes 6 vers 32-36 en 48-51. Met o.a. de tekst: ‘Ik ben het brood des levens’. In de preek was het brood dan ook de leidraad. Ook in de Bijbel zie je dat brood belangrijk is. Brood delen wij bij het avondmaal. Brood is niet alleen het praktische brood maar juist ook het brood wat Jezus noemt. Zijn spoor blijven volgen juist ook in deze bijzondere tijden waar wij nu in leven.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. Dat kunt u nog een maand beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dat staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-10-16 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor KIA (Kerk In Actie) en bestemd voor Zending in Indonesië. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengsten tijdens de oogst. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-indonesie-wereldvoedseldag/

Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 0148 t.n.v Zending/Missionaire gemeente PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Actie Indonesië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.