In de kerkdienst van 09 oktober zongen wij o.a. lied 61 uit ‘Geroepen om te zingen’ met de tekst van Michel v.d.Plas. Melodie: Morning has broken

God vol vergeven, wees ons genadig:
zie hoe wij leven ver van uw licht
God vol meedogen, zie hoe wij dwalen
Houd onze ogen op U gericht.

Wij zijn vergeten op wie wij lijken,
naar wie wij heten sinds onze doop.
Wij zijn verloren wat wij bezaten
sinds wij herboren leefden van hoop.

 U, onze morgen, houd U niet langer
voor ons verborgen: keer bij ons weer.
Wees in ons midden met uw genade,
leer ons weer bidden tot U als Heer.