Op de mooie zondagmorgen van de 9e oktober ging da Wiebrig de Boer voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

De lezing kwam uit Lucas 17 vers 11-19. Dat gaat over Jezus die onderweg was naar een dorp. Buiten het dorp komt hij 10 mensen tegen die een huidziekte hebben en daarmee ‘onrein’ zijn. Ze zijn daarom buiten de gemeenschap gezet. Terwijl ze op afstand blijven vragen ze Jezus om hulp. Daarmee doorkruisen ze de reis van Jezus. Ook ons leven is niet een zaak van; – A naar Beter persé -. Zo gaan ook onze wegen vaak anders dan verwacht. Jezus stuurde deze mensen naar de priesters in het dorp om zich te laten zien. Op reis daarheen worden ze genezen en kunnen weer in de gemeenschap terug keren. Slechts één van hen komt terug om God te danken en te loven. Dit was een Samaritaan, een vreemdeling… De andere negen lieten niet horen. Jezus zond de Samaritaan heen met de mededeling: ‘Je geloof heeft je gered’. Je laten zien maar ook ‘gezien’ worden. Dat is iets wat goed is. Dhr. Remkes haalde dit nadrukkelijk aan in zijn rapportage over CO2 crisis.

Ook vierden wij in deze dienst het Heilig Avondmaal.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. Dat kunt u nog een maand beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De overige zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de beamer presentatie: 2022-10-09 Liturgie eredienst in de st Martinustsjerke in Wirdum

Collectes: De 1e collecte is PKN Missionair werk. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt.

Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Missionair werk

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.