Na een fikse regenbui scheen de zon toen de kerkdienst in de Sint Martinuskerk van Wirdum op 02 oktober begon. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

Er werd gelezen uit Jesaja over het feestmaal op de Sion en uit Mattheüs 25. Hierin gaat het over Jezus die mensen vertelt dat ze de hongerige eten hebben gegeven, degene die dorst had water gaven, de vreemdeling in huis namen, de naakten kleden… “Want wat je aan de geringste heb je gedaan, heb je voor Hem gedaan”.

In de preek geeft da Wiebrig aan dat dit aansluit bij ons Jaarthema ‘Aan tafel’. Er kunnen nog briefjes met je naam worden ingeleverd t/m de volgende zondag. Daarna worden de briefjes gehusseld en worden mensen gekoppeld om samen te gaan eten. Hoe je dat doet moet je zelf regelen. Dat is spannend en er is wat lef voor nodig. Maar dat is het ook voor die andere waar je aan gekoppeld bent. En het zorgt dat je elkaar ontmoet.

‘Jullie hebben mij te eten gegeven’ is de titel van het schilderij van Sieger Körder. Dat helpt om op weg te gaan naar Jeruzalem; stad van licht en vrede.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. Dat kunt u nog een maand beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de beamer presentatie: 2022-10-02 ds Wiebrig Jesaja

Collectes: De 1e collecte is voor – Kerk en Israël (Israël zondag)

De Protestantse Kerk heeft verschillende en gelijkwaardige roepingen:

  • De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
  • De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen.
  • De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.
  • Bestrijding van antisemitisme

Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerk en Israël.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.