Beste inwoners van Wirdum en Swichum en omstreken,

Afgelopen maanden is er door veel dorpsgenoten hard gewerkt om opvang voor Oekraïense vluchtelingen in ons dorp mogelijk te maken. De Fikarij is omgetoverd tot een prettig woonverblijf. De twee Oekraïense gezinnen wonen alweer twee maanden in ons dorp. Om de opvang mogelijk te maken, zijn veel werkzaamheden uitgevoerd waarvoor de nodige kosten zijn gemaakt. Deze kosten zijn voorgeschoten door de Protestantse Gemeente Wirdum (eigenaar van de Fikarij). Wij willen deze kosten graag over verschillende partijen verspreiden.

Aan de bewoners van Wirdum vragen we daarom of ze de opvang van de Oekraïners willen steunen door middel van een vrijwillige bijdrage. Alle opbrengsten zijn bestemd voor de gemaakte kosten van de opvang. Mochten we boven ons doelbedrag komen, dan gaat dat uiteraard rechtstreeks naar de Oekraïense gezinnen. Met bijgevoegde QR code kunt u makkelijk een (kleine) bijdrage overmaken. U mag het ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL 87 RABO 0152 8786 37 tnv Protestantse Gemeente Wirdum ovv “steun Oekraïne”.

Wij danken u zeer voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Opvang Oekraïne, Yvonne van Manen, Ralph Ferwerda, Leoni Bouma