Deze zomer zetten ruim 250 kerken in Fryslân op zaterdagmiddag de deuren open voor bezoekers in het kader van Tsjerkepaad. Ook de Sint Martinuskerk stond open en de koffie, thee, speculaaskoekjes(van Hellema) en de Wilhelminaperpermuntsjes stonden klaar. Net als de vrijwilligers die de bezoekers ontvingen, uitleg gaven en mooie gesprekken voerden.

En er was de tentoonstelling Familieschatten. Dit ging over drie personen die 200 jaar geleden in Wirdum woonden. Dat waren Doeke Wijgers Hellema ((1766-1856), Gerrit Vlaskamp (1791-1832) en Janke Diderika Beekhuis-Cloeck (1773-1856). Zo waren er prachtig voorwerpen te zien die toebehoorden aan deze drie personen die in 1822 in Wirdum woonden. Meer informatie hierover vindt u op: https://kerkinwirdum.com/2022/06/28/tsjerkepaad-2022/ en https://kerkinwirdum.com/2022/07/02/tsjerkepaad-geopend/

Luka en Simon
Jochum en Minne Hoekstra en drie Hellema nakomelingen

Gemiddeld kwamen er iedere zaterdag ongeveer 30 belangstellenden in de kerk kijken. Bij de opening van de tentoonstelling waren ruim 100 bezoekers. Alle keren waren er weer familieleden van de drie genoemde personen. Op laatste dag onder meer de jongste generatie: Simon en Louka, de 7e generatie na Doeke Wijgers Hellema. Doeke, Hendrik, Doeke, Gerrit Foppe, Duco, Thekla, Margreet -> Louka en Simon.

Met dank aan de organisatoren die het volgende schreven in het gastenboek: