Op de zonnige zondagmorgen van de 25e september ging Ds. Wybe Feenstra uit Twijzelerheide voor in de kerkdienst in Wirdum. Onze voorganger vertelde over de banden die hij vanuit het verleden ook nu nog heeft met Wirdum.

De lezing ging over de vrouw in de synagoge die al 18 jaar (en half mensenleven in die tijd) ziek was. Een geest maakte haar ziek en trok haar letterlijk krom. In de preek vertelde voorganger over zijn moeder die duidelijk had aangegeven: “Ik ben niet dement maar ik heb dementie”. De zieke vrouw en Jezus waren beide op sabbat. Jezus neemt het initiatief en neemt vier acties. Hij ziet de vrouw. Hij roept haar. Hij zegt tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte”. Hij legt haar de handen op. Vier werkwoorden: Jezus ziet, roept, spreekt en legt zijn handen op. De vrouw richt zich op, is genezen en looft God.

Een prachtig verhaal dat niet meer stuk kan. Maar dan is er de leider van de synagoge. Die ziet een bezwaar. Een genezing op sabbat is werk en dat is op deze dag verboden. Jezus reageert…

Hoe dat verder ging kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst is een zon-dagboek  gemaakt. Dat vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2022-09-25 Liturgie.

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie. Zending in Colombia. Dit land werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Meer dan honderd vrouwen met verschillende kerkelijke achtergronden hebben de handen ineengeslagen om zich in te spannen voor vrede en verzoening. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-colombia/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending Colombia.

De 2e collecte is voor het onderhouden van de gebouwen. . Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.