De grauwe sluier van wolken en regen verdween vanmorgen als sneeuw voor de zon bij binnenkomst in de Sint Martinuskerk. Dankzij de vele bezoekers stond het gangpad vol met meegebrachte bloemen. In de viering stond de saamhorigheid rond de tafel centraal. “Het feest dat toch doorging” (bij Lucas 14) uit “Woord voor Woord” van Karel Eykman en Bert Bouma, werd uitgebeeld. Een rijke man behangen met goud en een dikke sigaar nodigde gasten uit voor het feestmaal. Allemaal waren ze verhinderd. Toen vroeg hij de allerarmsten, die kwamen wel. Een Bijbelse tafel, vol warmte, respect, gemeenschap en verbondenheid waar iedereen welkom is. Ook werden de plannen voor dit winterseizoen gepresenteerd. Na afloop van de dienst kon men zich aanmelden voor de verschillende activiteiten. Een genoeglijke dienst met veel jonge en oudere vrolijke gezichten, dank zij de enthousiaste voorbereidingsgroep.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. Dat kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit is hier te vinden:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst vindt u hier: 2022-09-18 liturgie startdienst

Informatie over de jaaractiviteiten vindt u op: https://kerkinwirdum.com/jaarprogramma/

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk In Actie, zending in Syrië. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/bouw-de-kerk-in-syrie-weer-op/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Syrië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: collecte 18 september.