Steeds meer ouderen met een AOW-uitkering maken gebruik van de voedselbank, stelt voorzitter Leo Wijnbelt van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland (VBNL).

Door de stijging van de inflatie, die inmiddels boven de 10 procent is uitgekomen en de hoge energieprijzen klopt deze groep steeds vaker aan voor voedsel. De voorzitter van de voedselbank denkt dat de groep ouderen die afhankelijk is van de voedselbank nog groter zal worden. (Trouw, 5 augustus 2022)

De voedselbank deelt voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de stijgende energieprijzen komen er meer mensen in financiële problemen wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen. Helpt mee om de voedselbank te laten helpen.

De voedselmand staat  de hele maand september in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (tegenover de kassa).

Tip voor de maand september: Beschuit.

Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed,  Hannah Reitsma