Op deze door God gegeven zonovergoten zondagmorgen luisterden we naar het bekende verhaal van David en Goliath. Aan de hand van het bijbelgedeelte 1 Samuel 17 stelde voorganger Jenne Minnema de vraag, wat onze focus is – laten we ons leven bepalen door angsten voor deze of gene, of stellen wij ons vertrouwen in God. Onze problemen kunnen reuzengroot zijn, in Gods licht gezien komt er na kortere of langere tijd een moment dat ze beheersbaar zullen worden.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. Dat kunt u nog een maand beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. Dit overige zon-dagboeken zijn hier te vinden:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-09-11 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor het jeugdwerk JOP. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: JOP.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.