Op de mooie zondagmorgen van de 04e september ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum. Da Wiebrig gaf aan dat in de protestantse traditie veel nadruk op de preek wordt gelegd. Toch is de preek onderdeel van de hele liturgie.

In deze dienst stonden wij stil bij het schilderij van de Oekraïense kunstenares Hlafira Shcherbak. Voeten die over een smalle weg naar boven lopen….

In deze dienst werd veel gezongen. En er werd gelezen uit Deuteronomium en Lucas. Daarin ging het over dat Jezus aangeeft dat, om leerling van hem te worden, je radicale keuzes moet maken. Dat betekent ook wat voor hoe je in de maatschappij staat. En helemaal in de huidige maatschappij waarin het veel gaat over de individu, ‘ikke’. En zo zie je dat vluchtelingen (ook) in Nederland buiten moeten slapen…

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. Dat kunt u nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst : 2022-09-04 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie. Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Zie ook: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-werelddiaconaat-myanmar/ Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Actie Myanmar.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.