Janke Diderika Beekhuis-Cloeck

Op de zonnige zondagmorgen van de 28e augustus kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de wekelijkse kerkdienst. Da. Wiebrig de Boer-Romkema ging voor in de dienst. Het was de 4e dienst in een serie over “Wijsheid”.

Er werd gelezen uit psalm 133: ‘Ai ziet hoe goed, hoe lieflijk is’t , dat zoonen van ’t zelfde huis, als broeders, samenwoonen…’ En deze tekst komt uit het kerkboek van Janke Diderika Beekhuis-Cloeck (1773-1856). De tentoonstelling in het kader van Tsjerkepaad in onze kerk gaat ook over haar en nog twee mensen uit Wirdum. Janke Diderika stierf op 7 mei 1856 en was weduwe van twee dominees. Zij zat hier tweehonderd jaar geleden in deze kerk met haar kerkboek bij zich. Nu werd er gelezen uit Prediker. Met veel mooie spreuken maar ook concludeert prediker dat, alles overziende, het leven veel lucht een ledigheid is. Maar ook dat je mag genieten van de goede dingen. En in in je leven wordt je voor keuzes gesteld. Kies dan voor wijsheid i.p.v. dwaasheid, eerlijkheid i.p.v. halve waarheden, inhoud i.p.v. leegte, diepgang i.p.v. platvloersheid. Kies dan voor het leven en wat het leven dient!!

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. Daarbij werd ook in ingegaan op het dorpsfeest. Daarbij was, in samenwerking met de feestcommissie, een puzzeltocht door het dorp gemaakt. De route voerde daarbij dwars door de kerk. Deze dienst kunt u nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De zon-dagboeken van de overige diensten vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-08-28 Liturgie Deel 4. Zomerserie over Wijsheid.

Collectes: De 1e collecte is voor Zending. Deze collecte is voor Noodhulp in de Hoorn van Afrika. Door klimaatverandering en de enorm gestegen voedselprijzen is hier een ramp gaande. Hier is dringende voedselhulp, medische hulp etc nodig. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0153 7489 23 van de Zending PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Noodhulp Afrika.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: |Onderhoud gebouwen.