Je durft het je eigenlijk niet eens voor te stellen – dat je als gelovig, eerlijk, sociaal ingesteld persoon van het een op het andere moment alles wat je liefhebt en bezit, kwijtraakt. En daar bovenop nog eens ernstig ziek wordt. En dat je vrienden je dan proberen aan te praten dat het ergens toch ook wel een beetje aan jezelf zal moeten liggen. De bijbelfiguur Job was zo iemand die dat allemaal onderging, we kennen allemaal het verhaal wel in grote lijnen. Ds. Wiebrig de Boer-Romkema, net weer terug van vakantie, ging vanmorgen voor in de derde viering van de zomerserie “Wat is in hemelsnaam wijs. Over wijsheid in Bijbels perspectief.” Dit keer aan de hand van het bijbelgedeelte Job 38: 1-18. Een dienst waarin je aan het denken werd gezet.

Ook werd stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Jacoba (Coos) Boesenkool uit Zimbabwe, als bijzonder lid nauw verbonden aan onze gemeente. Als onderwijzeres heeft ze jarenlang in veel scholen in Zimbabwe gewerkt en was ze mede-oprichtster van de stichting Help een kind naar school.

Deze week hebben we helaas opnieuw te maken gehad met technische problemen. De dienst is dan ook niet opgenomen en daarom ook niet alsnog te bekijken/beluisteren.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De liturgie van deze dienst vindt u hier:  2022-08-21 Liturgie. Zomerserie deel 3 over wijsheid.

Collectes: De 1e collecte is voor Diaconie. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: collecte 21 aug.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: collecte 21 aug.