Op de stralende zondag 14 augustus ging da. Nel van den Briel uit Oudeschoot voor in de kerkdienst in Wirdum. Thema van de dienst was: “De balk en de splinter”. Oordelen over een ander, positief of negatief. Oordelen wordt al snel veroordelen. Vooroordeel geeft al helemaal geen ruimte.

De evangelielezing was uit Matteüs 7: 1-5 over het oordelen van de ander uit de Bergrede van Jezus.

De uitspraken van Jezus in de Bergrede zijn de kern van zijn prediking. Hij vertaalde de richtlijnen naar de tijd waarin Hij leefde. Het Koninkrijk van God als een nieuwe samenleving. In het boek Samuël staat het verhaal van de profeet Natan en koning David. De rijke man die het lam van een arme steelt wordt door David zwaar veroordeeld. Maar die rijke man was David zelf! Hij riep het oordeel over zichzelf af. Oordeel niet, mag je dan geen mening hebben? Je mening geven, zeker bij onrecht, is niet verkeerd. Beter dan onverschilligheid. Zoals mensen in de oorlog onverschillig stonden tegenover de transporten van Joden. De jood Schellevis zei al: Sobibor begon al in het Vondelpark. Zoals ook Poetin in Rusland de beperkende maatregelen in Rusland steeds verder opvoert. Jezus roept wel op tot alertheid!

De schrijver Bas Heijne stelt dat we nu aan aandacht zijn verslaafd, aandacht zoeken, niet aandacht geven. Mensen die minder gezien willen worden, maar meer kijken, zijn nodig. Hij vindt de Bergrede nog steeds actueel! Onszelf durven te verliezen, mens worden zoals God het bedoelt. Dan komt het Koninkrijk van God hier op aarde.

Er gebeurde nog meer in deze dienst. Dat kunt u nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-08-14 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie, zomerzending Egypte.  Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaat-en-armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk/  U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending en Miss. gemeente PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Egypte.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: collecte 14 aug.