Op de prachtige morgen van zondag 7 augustus ging Pastor Nelleke Berntsen voor in de kerkdienst in de oude Sint Martinuskerk in Wirdum.

De eerste lezing was uit Jesaja 65 waarin een beeld wordt geschetst van de toekomst. Een duizendjarig rijk van vrede. De tweede lezing was uit Lucas 12 waarin wordt aangeven dat je altijd alert moet zijn op de wederkomst van Jezus. In de Bijbel wordt uitgelegd dat er verschillende tijden komen waaronder de tijd van chaos. Maar aan mensen die in Hem geloven rust wel de taak om alert te blijven op zijn komst. Dat je klaar staat als Hij komt op een moment waarop je het niet verwacht.

Er gebeurde nog meer in deze dienst. Dat kunt u nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596. Opnieuw is door technische problemen helaas niet alles goed gegaan met deze dienst. ALLEEN HET EERSTE DEEL IS TE BELUISTEREN EN BEKIJKEN.
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-08-07 Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor de Diaconie U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 2723 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Collecte 07 augustus.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Collecte 7 augustus.