Op de zondagmorgen van de 31e juli ging Da. Fransien van Keulen uit Winterswijk nog één keer voor in de kerkdienst in Wirdum.

De lezing was uit Prediker. Over de man die hard gezwoegd had en rijk was geworden. Hij keek terug op zijn leven en zag ‘lucht en ledigheid’. De volgende lezing was uit Mathéus 6. Dit ging over de prachtige schepping en dat we geen zorgen moeten hebben over morgen. In de preek werd hierop ingegaan. Het is moeilijk om zomaar te zeggen dat we geen zorgen over morgen moeten hebben. Toch gaat het hier ook over vertrouwen. Geen zorgen voor morgen of zonder zorgen de nieuwe dag, ook met zijn problemen, weer aanpakken.

Ook werd er stilgestaan bij de tijd dat da. Van Keulen in de gereformeerde kerk in Wirdum stond en, na haar vertrek, jarenlang ieder jaar nog één keer hier voorging in de kerkdienst. Nu is dit de laatste keer. Ze werd hartelijk bedankt voor haar inzet, kreeg de bloemen en applaus van de aanwezigen. Na de dienst was er koffie en tijd om na te praten.

Helaas is het geluid bij deze dienst niet opgenomen. Het is dan ook niet mogelijk om deze alsnog te beluisteren.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-07-31 da. Fransien van Keulen-Winterswijk

Collectes: De 1e collecte is voor de Zending U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending-/Missionaire Commissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.