Op de prachtige morgen van zondag 24 juli ging ds. Jac de Haan uit Sint Annaparochie voor in de kerkdienst in Wirdum.

Hier luisterden wij naar de lezing over Kaïn en Abel. Kaïn de man die er mag zijn en Abel die meer aan de zijlijn staat. Beide brengen een offer aan God en die ‘slaat acht’ op het offer van Abel en niet van Kaïn. Het gezicht van Kaïn betrekt en uiteindelijk slaat hij zijn broer dood. Jaloersheid is van alle tijden. Ook nu is het gras bij de buren vaak groener dan bij jezelf. Dan is het zaak om erop te letten dat het “jaloezieduiveltje” niet de overhand krijgt. Dat geldt voor vroeger maar zeker ook in onze tijd.

Er gebeurde nog meer in deze dienst. Dat kunt u nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-07-24 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconie.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.