Zaterdag 9 juli was het zover en hebben twee gezinnen uit Oekraïne hun intrek genomen in de Fikarij. Een bijzonder moment waar een lange periode van voorbereiding aan vooraf is gegaan met dank aan vele vrijwilligers.

Het was hartverwarmend om te zien hoe blij en dankbaar onze gasten uit Oekraïne zijn met de kans die wij ze hebben geboden om tijdelijk in de Fikarij te verblijven. Het gaat om twee gezinnen met jonge kinderen: Viacheslav en Yrana hebben een tweeling van 2 jaar oud. Sasha en Svitlana hebben twee schoolgaande kinderen van 8 jaar en 10 jaar. Beide gezinnen zijn in april gevlucht uit de Oekraïne vanuit Kiev en Nikolaev. Na een lange en vermoeiende reis met veel verplaatsingen zijn ze beland in de opvanglocatie Nieuw Mellens in Leeuwarden, naast het MCL. Op deze locatie zijn de woonomstandigheden voor een jong gezin met kinderen verre van ideaal. Elk gezin heeft één kamer van 16 m2 tot hun beschikking waar gewoond en geslapen wordt. Via een Oekraïense onderwijzeres in Nieuw Mellens, die in Wirdum woont, zijn de contacten gelegd om te ‘verhuizen’ naar de Fikarij. De volwassenen in beide gezinnen kunnen zich redelijk redden met de Engelse taal, zijn mobiel en zelfredzaam. Voor ons waren dat belangrijke criteria voor de keuze wie we gaan opvangen. Voor een gezin met jonge kinderen, die leef-, speel- en werkruimte nodig hebben, zijn de voorzieningen die we hebben gecreëerd ideaal. We hebben zoveel dankwoorden in ontvangst mogen nemen dat we op een gegeven moment hebben gezegd dat “ze nu echt mogen stoppen met bedanken en gewoon zich thuis moeten gaan voelen in hun nieuwe woonomgeving. Wirdum vinden ze een prachtig dorp met veel lieve mensen waar ze zich snel thuis voelen. De oudere kinderen zouden het liefst gelijk in Wirdum naar school gaan, maar dat is helaas niet mogelijk. Zij krijgen onderwijs op de locatie in Nieuw Mellens.

De beide mannen willen graag aan het werk. Zij hebben ervaring als opzichters in de bouw. Viacheslav heeft inmiddels een baan gevonden bij een metaalbewerkingsbedrijf en Sasha hoopt ook zeer binnenkort te kunnen starten. Wat ons opvalt is dat alle gezinnen graag wil integreren in onze samenleving en druk bezig zijn de Nederlandse en Engelse taal te leren. Wij gaan hen hierbij ook helpen want er zijn verschillende teams samengesteld die de gezinnen de komende tijd gaan ondersteunen. Belangrijkste daarbij zijn de eerstelijnsopvang die door Yvonne van Manen en Janke Riemersma wordt verzorgd. Zij houden wekelijks contact met de gezinnen en kunnen zo de behoeften peilen. Verder staat er een activiteitenteam klaar om met de gasten verschillende zaken te ondernemen en hen te betrekken in ons dorp. We lopen hiermee bewust niet te hard van stapel omdat er al heel veel voor deze mensen op hun pad komt en de situatie in het thuisland ook emotioneel en onzeker is.

De Fikarij heeft van de gemeente een tijdelijke vergunning voor bewoning gekregen voor de duur van 1 jaar. Met de gezinnen hebben we huurovereenkomsten gesloten die eindigt in juni 2023. De situatie in het thuisland is uiteraard onzeker en zal van invloed zijn hoe lang de gezinnen willen verblijven in Nederland. We hopen dat zij zolang ze hier wonen zich thuis en welkom voelen in Wirdum. We hebben wat dat betreft een goede start gemaakt. We willen eenieder bedanken die heeft bijgedragen aan de opvang. Zeker gaat een woord van dank uit naar de Kerkenraad en alle gebruikers van de Fikarij. We realiseren ons dat het lastig kan zijn om uit te moeten wijken naar andere locaties en dat vaste patronen met de opvang van de gezinnen in de Fikarij doorbroken worden. Het is hopelijk voor eenieder een fijne gedachte dat we acht mensen in nood de helpende hand hebben kunnen bieden en erg gelukkig maken.

Namens de stuurgroep opvang Oekraïne:

Ralph Ferwerda, Yvonne van Manen en Leoni Bouma