Wat hebben hedendaagse problemen als de stikstofcrisis te maken met het Bijbelgedeelte Genesis 1: 1-13? Een intrigerende vraag, die nader werd beschouwd in de viering van vanmorgen onder leiding van ds. Jan van den Boogaard uit Hallum. Onder meer kwamen daarbij de ordening der dingen en de grenzen die God daarbij heeft gesteld, ter sprake.

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon-dagboek dat inmiddels op deze website is geplaatst. U kunt het hier bekijken:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/

Helaas is deze dienst niet opgenomen. Het is dan ook niet mogelijk om deze alsnog te bekijken of te beluisteren.

Meer foto’s van deze dienst kunt u bekijken op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie van de dienst vindt u hier: 2022-07-17 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor de Zending. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending- Missionaire com. Wirdum e.o. onder vermelding van: zondag 17 juli.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.