Vanmorgen was de tweede dienst in de zomerserie “Wat is in hemelsnaam wijs? Over wijsheid in Bijbels perspectief”. Hierbij stonden Psalm 37 van de wijsheidspsalmen en Spreuken 23: 10-12 centraal. De viering stond onder leiding van ds. Wiebrig de Boer-Romkema. Onder meer werd het prachtige gebed “Dona Nobis Pacem” – Geef ons Vrede – in canon (drie groepen) gezongen. In de preek werd ingegaan op de noodzaak tot dialoog in onze sterk gefragmenteerde samenleving.

U kunt deze dienst nog een maand beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De wel gemaakte zon-dagboeken staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/

Meer foto’s van deze dienst staan inmiddels op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie: 2022-07-10 liturgie

Collectes: 

De 1e collecte is voor de diaconie. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Diaconie.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.