Op zondag 3 juli ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in Wirdum. Vandaag was de eerste dienst van een serie van 4 over: “Wat is in hemelsnaam ‘wijs’?” In de Bijbel gaat het over praktische levenservaring uit het leven (van alledag) gegrepen. Voor wijsheid is geen cursus. Je hebt een horizontale en verticale levenslijn en die zijn altijd verbonden. Zoals een collega van onze voorgangster zei: “Als je horizontaal komt te liggen, ga je verticaal denken…”. De lezing en preek ging over Spreuken 31: ‘Het loflied op de sterke vrouw’. De preek ging in de vorm van een dialoog tussen twee vrouwen.

Ook vierden wij deze zondag de maaltijd van de Heer. Na de dienst was er tijd voor ontmoeting en daarvoor stond er koffie/thee en koek klaar.

U kunt deze dienst nog vier weken beluisteren en bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek  gemaakt. Dit staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2022-07-juli-liturgie-deel-i-zomerserie-over-wijsheid-1

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat – India. In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: India.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.