Tijdens de iepenlofttsjinst in Wirdum zongen wij het Onze Vader (melodie: I’m sailing)

Onze Vader, onze Vader, ging jouw Naam maar in het rond

als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron.

Werd jouw Rijk van recht en vrede door de mensen maar aanvaard,

dan werd zelfs de wreedste natie tot een hemel hier op aard.

Laat niet af van deze wereld; geef het brood van alledag

dat we delen met elkander zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn,

maar vernietig al wat kwaad is, Onze Vader, maak ons vrij.

Want door wie bestaat de aarde en de hoop op haar behoud?

Door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door Jou.