Op zondag 26 juni was het een prachtige iepenlofttsjinst in de tuin van de fam. Reitsma in Wirdum. Een oecumenische openluchtviering met als pastores: Germa Kamsma en Wiebrig de Boer – Romkema.

Er werd samen gezongen onder begeleiding van de Brassband Wirdum. Geluisterd werd naar een lezing uit Markus 8. Dit ging over een blinde man die bij Jezus werd gebracht. Die nam hem mee buiten het dorp. Jezus deed wat speeksel op zijn ogen en vroeg hem of hij iets zag. Hij antwoordde: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen , maar ze lopen rond’. Daarna legde Jezus de handen weer op hem en hij kon nu helder zien. In de preek werd hier verder op ingegaan. In Leeuwarden worden ruim 1000 bomen regelmatig verplaatst. Wandelende bomen. Onlangs stonden ze zelfs in de grote kerk. En het effect is prachtig. Mensen genieten van deze bomen. Hoe goed passen wij op de schepping? Hoe gaan we om met duurzaamheid?

De jeugd ging aan de slag met het verpotten van zonnebloemen. Die nemen ze mee naar huis en gaan ervoor zorgen. De grotere mensen gingen in groepen onder verschillende bomen in gesprek aan de hand van vragen over duurzaamheid… Samen hadden wij een prachtige morgen met heel veel discussie.

In deze dienst gebeurde er nog veel meer. Helaas is deze dienst niet te bekijken via streams
Wel wordt van deze dienst een zon-dagboek  gemaakt. Dit is inmiddels geplaatst op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De collecte is bestemd voor een project in Ethiopië. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening nr: NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie PKN Wirdum eo. onder vermelding: project Ethiopië.