Als je zwijgt,

zwijg uit liefde.

Als je spreekt,

spreek uit liefde.

Als iemand terechtwijst,

doe het uit liefde.

Augustinus (345 – 430) bisschop van Hippo