Op deze eerste zondag van de zomer zingen wij het Kyrië Eleison, vanuit de diepte, omhoog naar de hemel. Lovend Gods naam, God, liefde en barmhartigheid zonder eind. 
Vanochtend gingen wij op reis met Jezus en zijn leerlingen, in een andere tijd. Ze hebben geen reisuitrusting bij zich maar hebben elkaar en ze varen in het licht van de Eeuwige. Ze komen uit een storm en verlangen naar vrede en rust. Ze gaan naar het gebied van de Gerasenen en komen in een gebied van graven, waar de dood meer huishoudt dan het leven. Aan land gekomen ontmoeten ze een verwarde man die daar eenzaam en geboeid ronddoolt. Buitengesloten door anderen en misschien ook wel door zichzelf. Demonen hebben bezit van hem genomen maar hij kent Jezus en schreeuwt, roept Hem verlangend aan, uit doodsnood. Wat heeft Jezus met hem te maken? Jezus vraagt naar zijn naam en ziet hem daardoor als die ene, unieke mens en niet als een geboeide. Jezus beveelt de onreine geest om uit de man weg te gaan. De demonen namen hun intrek in varkens en zo gaat het met de kwade krachten bergafwaarts. De man is opgestaan en bevrijd doordat hij zelf om hulp schreeuwde. Hierdoor kreeg hij vrede en rust.

De dienst kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De andere zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.