da. Desirée Scholtens

Op Drievuldigheidszondag, 12 juni, ging da. Desirée Scholtens uit Stiens voor in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Het Psalmgebed aan het begin van de dienst was uit Psalm 8, in gedeelten gelezen en afgewisseld door gemeentezang.
In  de schriftlezing, 1 Koningen 19: 1 t/m 13, hoorden wij over de vlucht van de profeet Elia. Aangeraakt door een engel en gesterkt door brood en water liep hij veertig dagen en nachten door de woestijn tot hij bij de berg Horeb kwam. Hij schuilde in een grot tot de Heer hem riep. Er ging een krachtige windvlaag voor de Heer uit, daarna een aardbeving en vuur. Maar de Heer was daarin niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries en in die stilte sprak God tot Elia. Al dit natuurgeweld is symbolisch voor de situatie waarin Elia zit. God laat zich zien in de stilte. Stilte is weerloos en toch vol kracht. Dat straks een stem mag klinken en hiermee een tegenstem mag zijn tegen geweld en kortzichtigheid. Het verhaal van Elia en Psalm 8 komen hier samen. De opdracht aan elk van ons is om meer stilte toe te laten in ons leven.

De dienst kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De andere zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:

Collectes: De 1e collecte is voor de diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zondag 12 juni.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.