Op zondagmorgen 29 mei ging ds. Piet Beintema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De lezingen waren uit de profeet Habakuk en uit de brieven van Paulus aan de Romeinen.

Paulus geeft het motto van het geloof aan: “Het evangelie, een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft ”. Vervolgens luisterden wij naar een mooie preek. Aan het einde van de dienst zag de voorganger een kleine jongen in de kerk zitten. Die had hij niet gezien. En omdat de preek best moeilijk was voor kinderen kreeg deze jongeman een eigen samenvatting; Jezus leeft hier en gaf aan dat wij ons zorgen en druk maken om allerlei dingen. Denk dan maar aan de oorlog in Oekraïne waar met geweren en tanks op elkaar wordt geschoten. Hoe moet dat nou allemaal?? En Jezus zegt: ‘Ik ben er, ik zorg voor je, je bent in mijn hand geborgen. wat er ook gebeurt’.

De dienst kunt u nog een maand bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek  gemaakt. De andere zon-dagboeken vindt u op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-05-29 Liturgie.

Collectes: De 1e collecte is het JOP. Protestantse Kerk – Jong Protestant – Diaconaat: Ook voor jongeren. Jong Protestant, de jongeren organisatie van de PKN, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 22476 273 t.n.v. diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: JOP

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.