dautraapje

Voorafgaand aan het ochtendgebed was een enthousiaste groep wandelaars al op pad voor het in onze gemeente traditionele dautraapjen: een meditatieve wandeling rond Wirdum van ongeveer een uur. Bij terugkomst in het verenigingsgebouw de Fikarij stonden koffie en broodjes uitnodigend te wachten. Inmiddels waren ook andere bezoekers gearriveerd, zodat het ochtendgebed om half tien van start ging. De lezing was uit Lucas 24: 49-53. Nagedacht werd over de plek van Hemelvaart tussen Pasen en Pinksteren. Voor velen is Hemelvaart inmiddels niet meer dan een vrije dag. Voor gelovigen een geloofsvoorstelling, een verbeelding. De opgestane Heer gaat terug naar de Vader, de discipelen ontvangen de Heilige Geest. Gebeden werd voor iedereen om een beetje Hemel.

Wie hierover meer wil weten kan terecht in het zon-dagboek dat binnenkort op deze site verschijnt.

Omdat het ochtendgebed in de Fikarij is gehouden is hier geen opname van gemaakt en daarom ook niet alsnog te bekijken via kerkdienstgemist.

Meer foto’s van het dautraapjen en het ochtendgebed kunt u vinden op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums (Klik op het betreffende album voor alle foto’s.

De liturgie vindt u hier: Liturgie hemelvaart.pdf