De schrijnende oorlogssituatie in Oekraïne gaat velen aan het hart. De opvang van vluchtelingen vindt al enige tijd plaats. Ook in Wirdum worden op dit moment bij een drietal gastgezinnen vluchtelingen opgevangen. De behoefte aan meer opvanglocaties is nog altijd groot en dit heeft geleid tot de vraag: “Kunnen wij in Wirdum nog meer doen om gezinnen uit Oekraïne een veilige plaats te geven?” Een aantal initiatiefnemers is opgestaan en heeft in overleg met diverse partijen in ons dorp het plan opgevat om in de Fikarij tijdelijke opvang van vluchtelingen mogelijk te maken.

Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij dit project om alles wat er bij de opvang komt kijken op een goede wijze te organiseren. Want het gaat om veel meer dan alleen het regelen en inrichten van huisvesting. Je kan hierbij denken aan begeleiding in de eerste lijn, begeleiding bij tal van administratieve zaken en het organiseren van verschillende activiteiten. Het is fantastisch om te zien hoe we in Wirdum in staat zijn in korte tijd een grote groep vrijwilligers te mobiliseren die willen helpen. Een mooi voorbeeld van Mienskip.

In de komende tijd zal vermoedelijk begonnen worden om de Fikarij geschikt te maken voor huisvesting. Daarvoor is een aantal aanpassingen in het gebouw nodig, zoals het plaatsen van een doucheruimte en inrichten van verschillende vertrekken. In dezelfde periode zal ook een vergunning bij de gemeente aangevraagd worden voor een tijdelijke woonbestemming van de Fikarij. Nadat er een vergunning is verleend mogen we vluchtelingen opvangen. Naar verwachting zal dat vanaf eind juni het geval kunnen zijn. Met de huidige gebruikers van de Fikarij zijn afspraken gemaakt op welke alternatieve locaties zij hun activiteiten kunnen voortzetten.

Op deze plaats alvast veel dank voor een ieder die meewerkt en zich gaat inzetten voor de opvang van vluchtelingen.

Ralph Ferwerkda (Overnomen uit de Tuorkefretter).