Op zondag 15 mei was het een hele vrolijke dienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. In deze dienst werd de Heilige doop ontvangen door Nyncke Rixt Jongbloed, dochter van Auke Tsead Jongbloed en Tamara Wind, zusje van Rinkske Marije en Anna Linda en Joëlle Borte Jongbloed dochters van Age Wybren en Windel, zusjes van Lise en Wiebren.

De preek ging over de gelijkenis van het verloren schaap. In onze maatschappij zijn mensen die de schaapjes op het droge hebben. Dan heb je het voor jezelf goed voor elkaar. Als Jezus zijn schaapjes op het droge heeft betekent dat je bij de kudde / de gemeenschap hoort, dat er op je gepast wordt!

In deze dienst gebeurde er nog veel meer. U kunt dat nog een maand te bekijken en beluisteren via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst zal worden gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2022-05-15 liturgie doopdienst

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat – Op adem komen in De Glind. Elk kind verdient het om op te groeien in een inspirerende en veilige leefomgeving. Dit is helaas – ook in Nederland – niet altijd vanzelfsprekend. Uithuisgeplaatste kinderen hebben in hun jonge leven al (te) veel meegemaakt.

In het dorp, De Glind vinden uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-di-1/ U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Nigeria.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.