Op woensdag 11 mei werd voor het eerst in twee jaar weer een gemeenteavond gehouden. En dat was niet alleen praktisch maar ook heel gezellig.

De kerkrentmeesters, diaconie en de zendingscommissies namen ons mee door de financiën. Daarbij werd uitleg gegeven over bijzondere uitgaven, ontvangsten, begroting, rekening en stand van zaken. Na die uitleg en het beantwoorden van een aantal vragen werd aan hen decharge verleend. Tijdens de pauze werd het heel gezellig. Na de pauze waren er bijzondere vragen over ‘Waar zit je in de kerk’. Aan het einde van de avond was er tijd na te praten….