Op zondag 8 mei ging da. Yvonne Slik uit Balk voor in de kerkdienst in Wirdum. Samen zongen wij en luisterden naar de lezingen over Noach. God had spijt van de schepping van de mens want de aarde was vol van geweld. Noach was de enige uitzondering… Noach kreeg de opdracht een ark te maken omdat er een overstroming zou komen. Acht mensen en heel veel dieren gingen in de ark. En we lazen over de goede Herder. Die past op de schapen in de hof. De hof is een ommuurde tuin, daar ben je veilig. Toegang heb je via Jezus. En als de schapen naar buiten gaan loopt de Herder voorop. (En niet achter de kudde, zoals hier bij ons). De Herder verdedigt de kudde tegen roofdieren. Hij zorgt voor ze… en leidt ze naar een nieuwe toekomst.

De dienst is nog een maand te bekijken via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596Er
Van deze dienst wordt geen zon-dagboek gemaakt. De zon-dgboeken van de andere diensten staan op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:

Collectes: De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Noodhulp en werken aan vrede. In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s. U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Nigeria.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.