Onder een zonnig gesternte kwam onze gemeente vanmorgen bijeen in de eredienst onder leiding van ds. Gerrit de Haan uit Bolsward. Aan de hand van teksten uit 1 Johannes 4: 1-8 en Johannes 15: 12-17 werd stilgestaan bij wat sommige mensen in dit leven moeten meemaken.  Maar ook bij de veerkracht en levensmoed, die mensen overeind houden. Daarnaast was er aandacht voor de bedreigingen van deze tijd, die gevolgen  kunnen hebben voor het mensbeeld. En als ons mensbeeld wordt aangetast heeft dat ook invloed op ons Godsbeeld.

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij het Zon- dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

De dienst is nog een maand te bekijken via internet: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596Er
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienstDe liturgie vindt u hier: 2022-05-01 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor Stichting Help Mij Leven. Help Mij Leven is een Nederlandse stichting die zich inzet om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Met ‘nood’ wordt bedoeld vooral ‘gebrek’: gebrek aan veiligheid (in de wijk of thuis), aan onderwijs, aan goede gezondheid, aan onderdak en aan toekomstperspectief. Regelmatig gaan groepen mensen onder meer vanuit Fryslân naar Brazilië. In de periode van 11 juli tot 1 augustus 2022 gaat een groep van 12 personen (vanuit Garyp, Eernewoude, Grou en Wirdum) naar Brazilië om kinderen in nood te helpen. Al het geld gaat naar Stichting Help Mij Leven, die kinderen in nood in Brazilië helpt. De vrijwilligers betalen zelf de reis-en verblijfkosten. Onderstaand de personen die dit jaar als werkgroep naar Brazilië gaan. Zie ook: www.helpmijleven.org Jan, Baukje, Theun en Hester Kootstra, Jannie de Haan, Tine Miedema, Rixt van der Woning, Casper van Es, Drees Visser, Pieter van Keimpema, Jan en Matty Kloosterman.

U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Help Mij Leven.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.