Op deze zondag 24 april kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst. De eerste zondag na Pasen en in deze dienst werd het winterwerk afgesloten. Het thema van het winterwerk was: ‘Sin en wille kin folle tille”. De aanwezigen werden uitgedaagd om tops en tips te benoemen.

De lezing ging over de Emmaüsgangers. Mensen die op weg naar Emmaüs opeens iemand troffen die met hen meeliep en die hen ook nog vroeg waar het gesprek over ging… Die open vraag maakte de weg vrij om te vertellen over de dood van Jezus en het verdwijnen van zijn lichaam de teleurstelling en het verdriet…. In de preek stonden wij stil bij een prachtig schilderij van Yuko Matsuoka waar de ontmoeting in een cirkel van licht staat. De lucht (die de helft van het schilderij beslaat) laat de nieuwe morgen zien door de witte en lichtblauwe stralen die op de aarde stralen.

Ook stonden wij stil bij het overlijden van ons gemeentelid Sjoerdtje Oedzes-Visser. Voor haar werd een kaarsje aangestoken en dit werd geplaatst in de kapel waar haar naam was bijgeschreven.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. U kunt dat nog vier weken opnieuw bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2022-04-24 Afsluiting winterwerk Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor de Zending. U kunt uw bijdrage storten op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. de Zending PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.