De brassband Wirdum zorgde voor prachtige muziek tijdens de Paasdienst in de dorpskerk.

De nieuwe Paaskaars brandde en wij stonden stil bij de betekenis van de symbolen op deze kaars. In een mini-quiz zagen wij in vele talen het prachtige bericht: De Heer is waarlijk opgestaan.

Wij luisterden naar de verhalen over de opstanding, de vrouwen die een leeg graf vonden, Jezus die eerst niet herkend wordt maar er dan blijkt te zijn. In de meditatie horen wij van de levensboom. ‘Van Eden tot heden’. De levensboom die ook op de paaskaars van 2022 staat.

De Paaskaars van 2021 werd uitgereikt aan Alie Kalsbeek. Alie is één van de mensen die zich bijzonder inzet voor o.a. de kerk. Zij kreeg de kaars thuis uitgereikt.

Er gebeurde nog veel meer in deze dienst. U kunt dat nog vier weken opnieuw bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst:2022-04-17 PAASZONDAG Liturgie

Collectes:   De Paascollecte is voor Kerk In Actie – Libanon. Kansen voor jongeren in achterstandswijk. In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. Meer informatie vindt u op: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/hoop-en-vrolijkheid-voor-kansarme-jongeren-in-beiroet/ U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van:  Libanon

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.