Witte Donderdag werd gevierd in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da.Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

Wij stonden stil bij het verhaal over de uittocht uit Egypte. Een nieuw begin. Uittocht en bevrijding.

Fetsje Roorda stelde de vragen die deze avond spelen. Waarom zijn wij hier vanavond samen?

We stonden stil bij de voetwassing door Jezus en wij vierden samen het Avondmaal. Na het avondmaal werd de liturgische tafel afgeruimd. Leeg met alleen de Paaskaars die nog brandde…. Zo luisterden wij naar de lezing uit Johannes 13 vers 31-38 waarin Jezus nogmaals vertelt wat er staat te gebeuren en zegt elkaar lief te hebben. In stilte verlieten wij de kerk.

U kunt de deze dienst nog vier weken opnieuw bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-04-14 Witte Donderdag-liturgie

Collectes:   De 1e collecte is voor de DiaconieU kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van:  Witte Donderdag.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.