Op de de zondag van Palmpasen bleef de Sint Martinuskerk gesloten en stonden de deuren van de doarpsskoalle wijd open. Jonge en wat oudere mensen kwamen bij elkaar voor een ontmoetingsdienst. Koffie en frisdrinken stond klaar en de hapjes werd door de bezoekers meegenomen.

Na de opening en het aansteken van de kaars voor Oekraïne en voor alle mensen slachtoffer zijn van oorlog, werd aangestoken.

Hierna gingen wij in de diverse lokalen met elkaar aan de slag om een Palmpasenstok te maken. Dat betekende dat er samengewerkt en overlegd moest worden. En dat lukte heel goed. Eén van de stokken zal naar een ernstig ziek gemeentelid worden gebracht.

Met elkaar hebben wij stil geluisterd naar het ‘Onze Vader’ in het Oekraïns. U kunt dit mee beluisteren en bekijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o

Na de zegen is er nog een korte optocht gehouden op het schoolplein. Weer binnen werd de ontmoeting met drinken en hapjes voorgezet.

Helaas was het niet mogelijk om deze dienst via de live-stream mee te maken. Wel zal er een zon-dagboek van deze dienst worden gemaakt. Het zon-dagboek staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums Klik daarna op het ‘Album’ om de foto’s te bekijken.

Collectes: De 1e collecte Jong Protestant (JOP) PaasChallenge inleven in het paasverhaal. Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. Meer informatie vindt u op: https://protestantsekerk.nl/nieuws/doe-mee-met-de-paaschallenge-alles-komt-goed/ U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: PaasChallence.

De 2e collecte is voor het kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.