Op zondagmorgen 03 april kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk voor 5e zondag van de 40dagentijd. Da Netty de Jong Wiersema uit Sneek ging voor in deze dienst.

Een dienst waarin de Nederlands, Fryske en Engelse taal werd gebruikt. De Engelse taal omdat we een aantal mensen uit Oekraïne welkom mochten heten in deze dienst. Zij verblijven bij een familie in Wirdum. De oorlog vlak bij komt dan nog dichterbij…..

De preek ging over de leefregels en de gelijkenis van de man die wijngaarden aanlegt en die verhuurt aan wijnboeren. Die weigeren om de huur te betalen en mishandelen de knechten de de huur komen innen. Ze doden zelfs de zoon van de eigenaar… De mensen willen graag vrij zijn. Maar vrij zijn moet niet gaan ten koste van een ander zijn vrijheid. Ook Jezus wil dat wij vrij zijn naar niet alleen voor jezelf. Jou vrijheid is er ook om voor elkaar te zorgen. Dat zorgt voor vrede en zegen bij de ander. Daarvoor gaf Hij ons de vrijheid en gaf Hij zijn leven..

U kunt de deze dienst nog vier weken opnieuw bekijken en beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst: 2022-04-03 liturgie

Collectes: De 1e collecte KerkinActie Werelddiaconaat Moldavië Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerken/ U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Moldavië.

De 2e collecte is voor het kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.