Op de 4e zondag van de 40dagentijd werden er twee kinderen gedoopt tijdens de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da Wiebrig de Boer Romkema hield een preek over de verloren zoon. De ons toevertrouwde kinderen voedden we niet alleen op maar we kunnen ook leren van de kinderen. Zoals spelen en je verwonderen over de wereld.

Tijdens de dienst werden er twee kinderen gedoopt.

Hendrik Willem Koen ter Meer geboren op 2 oktober 2021 zoon van Ewoud ter Meer en Hanna Neeft.

Mathilde Lisa-Linn de Vries geboren op 3 december 2021 dochter van Harm en Rosalie de Vries, zusje van Yoran, Arwin en Lina.

Na de dienst was er tijd voor felicitatie, ontmoeting en koffie.

Om alles te bekijken en beluisteren kunt u kijken op:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-03-27. Liturgie Doopdienst.

Collectes: De 1e collecte De kliederkerk Kliederkerken/ ontmoetingskerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. U kunt uw bijdrage storten op: NL33 RABO 0153.7489.23 t.n.v. de Zendingscommissie onder vermelding van: Kliederkerk.

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen van de kerk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.