Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen

Lucas 13:1-9
Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. Ter illustratie vertelt Jezus een gelijkenis, die de scherpte laat zien van Jezus’ woorden, maar tegelijk iets zegt over het geduld dat God met mensen heeft. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.

In deze lezing gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag. Als het niet lukt om een tak met wintervruchten te vinden, is een alternatief idee om een vertakte tak te snoeien met groene knoppen waarop gedroogde vijgen bevestigd worden. Ook de vruchten van de kerstroos (helleborus) zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.

De kaars werd ontstoken voor de mensen in Oekraïne.