Da Wiebrig de Boer Romkema ging op deze 3e zondag van de 40 dagentijd voor in de kerkdienst in Wirdum. In de dienst ging ze ook in op het nieuwe beleidsplan waarover we na de dienst in beraad gingen. Daarvoor stapte ze uit haar comfort-zone…. Niet achter de tafel of op de preekstoel maar voor de tafel en aan de hand van een aantal punten op een briefje en aan de hand van een tegeltje.

Het licht van God is er al. ‘Alles is er al’ en dat is ook de titel van het nieuwe beleidsplan. Een wit tegeltje heeft alle kleuren al in zich. Een vierkant tegeltje, hoekig, beschadigd en breekbaar.

En ook nu gebeurde er veel meer in deze dienst. U kunt deze dienst en de presentatie van het beleidsplan dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

Na de dienst was er tijd voor koffie waarna het gemeenteberaad plaats vond over het nieuwe beleidsplan met de titel: ‘Alles is er al’ samen naar het licht en de ondertitel: ‘enthousiast, divers, verbindend’. Na de presentatie werden vragen gesteld en beantwoord. Hierna gaf de gemeente met applaus goedkeuring aan het beleidsplan.

Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-03-20 liturgie

Collectes: De 1e collecte Werelddiaconaat Indonesië Een betere toekomst voor straatkinderen. In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Zie voor informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-werelddiaconaat-indonesie-40dagentijd/

U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Indonesië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.