Op deze 2e zondag van de 40-dagentijd ging ds. Jaap Overeem voor in de kerkdienst in Wirdum. De lezing was uit Marcus. Dit ging over de vrouw die al 12 jaar bloed verliest. Ze is dus al 12 jaar ernstig ziek. Als ze Jezus aanraakt geneest ze. Vervolgens vraagt Jezus wie hem aanraakte… Jezus vraagt wie hem aanraakte. De vrouw, die erg bang werd, ging naar hem toe. Ze krijgt de tijd om haar verhaal te doen. Om haar beter te maken was de kracht van Jezus nodig. Wat opvalt is dat Jezus vraagt om deze genezing niet door te vertellen. Net zoals hij ook niet wil dat doorverteld wordt hoe hij het 12 jarige dochtertje van Jaïrus uit de dood opwekte. Het gaat niet om het wonder maar om het maken van een betere wereld.

Deze vrouw kan staan voor de zieke wereld waarin we nu leven. De wereld die een wakkere kerk nodig heeft die zichzelf voedt om ook anderen te voeden en te helpen. Want om goed voor een ander te kunnen zorgen moet je ook voor jezelf zorgen. Zo zorg je er met elkaar voor dat hier een kruiwagen met blikken eten voor de mensen in de Oekraïne staat.

Er gebeurde meer in deze dienst waarbij ook gesproken werd over pubers, chips en de groentela. Nieuwsgierig? U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-03-13 ds Jaap Overeem Liturgie

Collectes: De 1e collecte Kerk In Actie – Binnenlands diaconaat. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276.27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.