In de avond op woensdag 09 maart was er een korte kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Bij het hek van de kerk stond een kruiwagen. Daarin werden blikken soep/groente etc. neergelegd voor de Oekraïne.

Bij binnenkomst wordt iedereen begroet door warme klanken van een ensemble van de Brassband. Vandaag bidden we voor gewas en arbeid.
Het is vanavond twee jaar geleden dat de angst voor Corona begon. Als gemeente hebben we de godslamp brandend gehouden, samen en in de kracht van de Heilige Geest. De vreselijke oorlog op het Europese continent beheerst ons nu zo dat Corona daarbij in de schaduw staat. Biddag voor gewas en arbeid. Ook gewas en arbeid raken van slag door de oorlog die de graanproductie verstoort in Oekraïne. Geef ons heden ons dagelijks brood klinkt nu zo anders. Laten we kracht putten uit de vrede van de Heer die met ons is. De bede voor vanavond is: doen wat onze hand vindt om te doen. Vrede zoeken, in ons hart en voor de wereld. Liefde en solidariteit hoog houden, in ons samen leven en in de wereld. Blijven bidden dat wijsheid en inzicht gegeven mogen worden. Dat we bidden en luisteren naar het Woord opdat de duif van de vrede, de Heilige Geest, op ons neerdaalt en ons troost en leidt, vandaag, morgen en alle dagen.

Er gebeurde meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-09-03 Liturgie Biddag voor gewas en arbeid

Collectes: De 1e collecte is voor het Lichtpunt. Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen die dat nodig hebben.  Meer informatie vindt u op: http://www.lichtpuntinfo.nl/lichtpuntcms/    U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Het Lichtpunt.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijk werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Kerkelijk werk.