Op de stralende morgen van de 6e maart kwamen wij bij elkaar voor de kerkdienst in de sint Martinuskerk. De eerste zondag van de 40dagentijd. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst.

De tien leefregels werden gelezen. En over Jezus die na zijn doop 40 dagen de woestijn in ging en zich daar niet liet verleiden door de duivel. De overdenking ging mede aan de hand van een beeld van de Roemeense kunstenaar Liviu Mocan: Invitation/Decalogue (de Tien Geboden), 2008/09. Tien vingers die in een kring staan en omhoog steken. Je kunt er beschermd zitten binnen met zachte kleuren en rondingen… maar er ook ‘uitstappen’ en de donkere kant te zien. Tien vingers als vingerwijzingen. Je kunt er in en uit lopen. Geloof, hoop en liefde. Wat lijkt dat ver weg met de oorlog in de Oekraïne. Hoop grenst aan wanhoop. Onze leven is een reis die gaat door water en woestijn. Dat valt niet mee. Deze 10 vingers zijn hemel wijzend in een wereld met hemeltergend leed. En toch op weg naar Gods toekomst… beloofd land.

Bij het liturgisch bloemstuk werd een kaars aangestoken voor de mensen in de Oekraïne.

Na twee jaar werd deze zondag weer een beroep gedaan op onze ‘schenkers en bakkers’. Er was tijd voor samen koffie drinken en napraten over de dienst. En dat was gewoon goed!!

Er gebeurde meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-03-06-liturgie

Collectes: De 1e collecte Kerk In Actie-Rwanda . In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. U kunt uw bijdrage storten op: NL33 RABO 01537 489 23 t.n.v. de Zendingscommissie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Actie Rwanda.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.