Op zondagmorgen 27 februari ging da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. De eerste dienst waarin de coronamaatregelen niet meer van kracht was maar waar wel de gelegenheid was om afstand te houden of een mondkapje te dragen.

De lezing was uit Johannes 2 en ging over de bruiloft in Kana waar ook Jezus en zijn moeder waren. Toen de wijn bijna op was gaf Jezus opdracht om watervaten te vullen. Dat bleek daarna goede wijn te zijn. Hiermee werd het bruiloftsfeest gered. Aan de hand van het schilderij “Bruiloft te Kana” van Dinah Roe Kendall uit 2001 ging de preek verder. Een schilderij over Gods toekomst. Over vrolijkheid en ook over mensen met elk hun eigen weg en moeilijkheden, over liefde voor elkaar. En op de 3e dag het wonder van water dat wijn wordt. Ook stond Jezus later op de 3e dag op uit de dood. Het lammetje links in beeld komt niet ‘zomaar’ binnen. Jezus heeft zoveel water in wijn veranderd, dat wij er nog steeds van kunnen drinken.

Tevens werd gebeden voor de familie Sewal. Twee familieleden zijn overleden. Helaas konden ze geen afscheid nemen. Aan het einde van de dienst deelden ze koekjes uit. Een ritueel uit de Syrische cultuur. Wij konden hen condoleren met dit verlies. Ook is gebeden voor de mensen in de Oekraïne en Rusland.

Er gebeurde meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-02-27 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor NOODHULP OEKRAÏNE. Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Natalia Shalata van partner LEF: “We blijven alles doen wat we kunnen om mensen hier te helpen.” Help mee!  U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Noodhulp Oekraïne.

Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/kerk-in-actie-start-noodhulp-oekraine/

De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.