Het regende op de zondagmorgen van de 20e februari toen wij naar de Sint Martinuskerk gingen.

Ds. Ben Bloemink ging voor in de kerkdienst. De voorganger las uit Ruth. Over Naomi die met man en twee zoons vluchtte naar Moab om aan een hongersnood te ontkomen. Vreemdelingen in Moab zonder asielprocedure. Haar zoons trouwen hier maar uiteindelijk sterven haar man en zonen en blijft ze achter met schoondochters Ruth en Orpa. Naomi besluit terug te gaan en Ruth en Orpa gaan mee waarbij de laatste later toch kiest om terug te gaan naar haar eigen familie en volk. Ruth blijft bij haar schoonmoeder. In Bethlehem trouwt Ruth uiteindelijk met Boaz. En ze wordt de overgrootmoeder van David en daarmee ook de oermoeder van Jezus. Veranderingen beginnen niet bij de massa maar altijd bij gewone mensen. Zoals bij Ruth die bij Naomi bleef en als vreemdeling in Bethlehem ging wonen.

Er gebeurde meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-02-20 Ds Bloemink Liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor de Zending. U kunt uw bijdrage storten op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. de Zending Missionaire gemeente Wirdum e.o. onder vermelding van: Zending.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.