Op zondagmorgen 06 februari ging ds. Aizo Wiebenga uit Sneek voor in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Er werd gelezen uit Jesaja en Lucas. Daarbij ging het over de roeping van Jesaja en de roeping van Simon (die later Petrus werd). Jezus vroeg de visser Simon om met de vissersboot een stukje uit de kust te gaan. Jezus sprak de mensen op de wal toe. Zijn woorden raakten de mensen. Daarna vroeg hij Simon om het net nog eens uit te werpen. Simon gaf aan dat ze de hele nacht niets gevangen hadden… en overdag vissen is niet de goede tijd. Alsof je een boer vraagt om in een natte tijd te gaan maaien en hooien. Toch wierp Simon zijn net uit. En het net zat zo vol vissen dat er een tweede boot moest komen. Simon gaf alles op en volgde Jezus…. Tot in de middeleeuwen werd er vanuit gegaan dat alleen geestelijken ‘geroepen’ kon zijn. Luther gaf aan dat dit niet juist is. Iedereen kan geroepen zijn.

Er gebeurde meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2022/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-02-06 liturgie

Collectes: De 1e collecte is voor het Werelddiaconaat – Oeganda. Goed boeren in een lastig klimaat. Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. Meer info vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/bestaanszekerheid-in-een-lastig-klimaat/    U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Actie Oeganda.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.