Op de zondagmorgen van de 30ste januari konden wij weer samen komen in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Ds. Jaap Overeem uit Stiens ging voor in de dienst.

De lezing kwam uit Lucas 10. Dat ging over Jezus die vertelt over de barmhartige Samaritaan. In de preek wees hij erop dat de priester die de gewonde man niet hielp vaak wordt verweten dat hij niet hielp. Maar stel dat die priester een hele belangrijke hulpverlenings taak had in Jericho. Een grensstad met een slechte reputatie. Als hij de gewonde man zou aanraken was hij onrein en zou 14 dagen in quarantaine moeten…. dan kun je niet helpen in Jericho…. De samaritaan werd met ontferming bewogen en hielp de beroofde en gewonde man. Het bijzondere is dat als het moet er altijd iemand is die helpt. Iemand uit de omgeving die langs komt. Goed doen kunnen wij allemaal… Doe jij mee?

Er gebeurde meer in deze dienst en er werd in de preek veel meer verteld. U kunt deze dienst dan ook nog vier weken bekijken en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Of bekijk en lees het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
En hier vindt u de liturgie van deze dienst via: 2022-01-30 ds Jaap Overeem

Collectes: De 1e collecte is voor Jong Protestant (JOP) -Interactief aan de slag met de Bijbel. Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. U kunt uw bijdrage storten op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: JOP

De 2e collecte is voor het onderhouden van de gebouwen. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Onderhoud gebouwen.