Op snein 23 jannewaris gie ds Liuwe Westra foar yn de tsjerketsjinst yn Wurdum.

It kaaiwurd fan de tsjinst wie it wurd ‘ noed ‘. Yn it Nederlânsk út te lizzen as ‘ persoonlijke zorg ‘. Sokke soarch is net te fangen yn regels. Dat komt fanút dysels. De Bibel is net allinnich in ferhaal fan doe, it ferline. Ek net allinnich in belofte oer wat der letter krekt al barre sil. It giet oer hjir en no! Regels sels helpe gjinien. Kinst sels noed stean foar in oar. Dyn hân útstekke nei in oar… Dat is de Geast dy’t altiid oer de wrâld waait.

Ek stiene wy stil by it ferstjerren fan Johannes Elzinga. Foar him waard in kearske oanstutsen yn de kapel pleatst.

In de preek werden meer mooie punten aangekaart en uitgelegd. U kunt dit terug luisteren en bekijken via de livestream. Deze blijft nog vier weken staan op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Ook wordt van deze dienst een zon-dagboek gemaakt. Dit staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-archief/
Meer foto’s van deze dienst vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes: De 1e collecte is bestemd voor Missionair werk/Kerk in, van en voor het dorp. In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van betekenis zijn. Uw bijdrage kunt u storten op rekening: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. de zending en missionaire gemeente Wirdum onder vermelding van: Kerk in het dorp.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer: NL87 RABO 0152 8786 37 van de PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Eigen kerkelijk werk.