In het januarinummer van ons kerkblad Op ‘e Hichte schreef de redactie onderstaand artikel:

Het afgelopen jaar stond nu niet bepaald bol van positief nieuws, de berichten over de geboorte van Jezus Christus daargelaten. Als we de kranten openslaan, is het vaak kommer en kwel. Gauw eens gaat het over de pandemie, complotdenkers, oorlog en geweld, vluchtelingen, natuurrampen. Politieke verschillen worden uitvergroot, vaak wordt op de man/vrouw gespeeld. Is er dan zo weinig positiefs te melden? Of is het eerder zo dat “het goede” ondersneeuwt in al dat mediageweld? Tegen die achtergrond is het misschien wel aardig en nuttig om aan het begin van het nieuwe jaar kennis te nemen van wat ander nieuws of accenten.

Zo schreef de hoofdredacteur van Wordt Vervolgd, het magazine van Amnesty International, in het decembernummer dat de redactie een aantal vragen over mensenrechtenthema’s had voorgelegd aan tientallen mensen, die beroepsmatig zijn gespecialiseerd in mensenrechten. Zoals juristen, kunstenaars, activisten, buurtwerkers en opiniemakers. Politici werden buiten beschouwing gelaten. Misschien niet geheel verrassend, maar wat betreft wereldwijde kwesties kwam klimaatverandering met stip op nummer één. Het gaat te ver om daar nu verder op in te gaan.

Wat de bevraagden ook vertelden: er gaat best veel goed in de wereld. Zo komt de doodstraf in steeds minder, en het homohuwelijk in steeds meer landen voor. Racisme wordt meer bevochten, net als vrouwenonderdrukking. En onder de mensen die demonstreren en zich hardmaken voor gelijke rechten, zijn steeds meer jongeren. Dat stemt de hoofdredacteur hoopvol.

Iets anders. In december kregen we via whatsapp van een gemeentelid een filmpje toegestuurd. Met als titel: “Niet alles zit op slot.” Omlijst met passende muziek komt vervolgens een keur van onderwerpen voorbij dat niet op slot zit. Zoals de zonsopgang, frisse lucht, vriendschap, creativiteit, de lente, hobby’s, bidden, dromen, vriendelijkheid, lezen, de regenboog, een gesprek, verbeelding, hoop, muziek, de bloesem, de zonsondergang.

Het aardige is, dat ieder deze opsomming voor zichzelf kan aanvullen. Toen ik daaraan begon kon ik nog tal van onderwerpen aan het rijtje toevoegen. Het deed me onwillekeurig denken aan het in onze kringen bekende lied “Tel je zegeningen.”

Bij een plaatje van een hand met daarin een parel stond de boodschap: koester wat je hebt. Mooi vond ik ook de uitspraak “Tel niet alle dagen, maar zorg dat alle dagen tellen.” Het zou mooi zijn als het lukt om ons wat meer open te stellen voor positieve signalen die we om ons heen opvangen en ervaren. Veel heil en zegen toegewenst voor 2022.

Arie